ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, ชัยภูมิ
(รหัสทางไกล 044)

 อำเภอเมือง
ครัวคุณพลอย ถนนบรรณาการ โทร. 811335
เฉลียง 269 ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า โทร. 812013
บ้านสวนโชคชัย ถนนนิเวศรัตน์ โทร. 821836
บ้านแจ๋วแหว๋ว ถนนนิเวศรัตน์ โทร. 812656
พาสไทม์ผับ ถนนชัยประสิทธิ์
เฟรินส์เนื้อย่างเกาหลี ถนนบรรณาการ โทร. 812441
ศิริชัยคาเฟ่ ในโรงแรมศิริชัย ถนนโนนม่วง โทร. 811461, 811181
สวนอาหารเงาไม้ กม.ที่ 5 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว โทร. 821708
สวนอาหารริมทุ่ง กม.ที่ 17 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว
สวนอาหารดอนละนาม กม.ที่ 10 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว โทร. 822338 ต่อ 131