ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, ลำพูน
(รหัสทางไกล 053)

อำเภอเมือง
ช่อชะมวง 10 ถ.วังซ้าย ต.ในเมือง โทร. 560360 (จำหน่ายอาหารตามสั่ง)
ซันเดย์ 196 ถ. อินทยงยศ ต. ในเมือง โทร. 511292
ดาวคะนอง 340 ถ. เจริญราษฏร์ ต. ในเมือง โทร. 511552 (จำหน่ายอาหารพื้นเมือง)
ตึกแดง 57 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ต.บ้านกลาง โทร. 552062
บ้านเมืองบุญ 234/5 ถ.ลำพูน-สันป่าตอง ต.ริมปิง โทร. 510483 (จำหน่ายอาหารตามสั่ง)
บ้านสวน 90 ถ. เจริญราษฎร์ ต. ในเมือง โทร. 511453
บุญยิ่ง ถ. รอบเมืองนอก ต. ในเมือง
พูนพิมาน 42 หมู่ 4 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง โทร 535276
มิวสิค ฮอล 352/1 ถ. สันป่ายาง ต. ในเมือง
ไมตรีฟิชชิ่งปาร์ค ถ. อ้อมเมือง ลำพูน-ป่าซาง จ. ลำพูน
ลำพูนไอซ์ 6 หมู่ที่ 2 ถ. ไชยมงคล ต. ในเมือง โทร. 511452
วี.พี ไอซ์ 143 ถ. เจริญราษฏร์ ต. ในเมือง โทร. 561550
สกาวเดือน 13/3 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ถ.ลำพูน-บ้านธิ
สงขลาอาหารใต้ 49 ถ.สันเหมืองใต้ ต.ในเมือง โทร 534166
สวนสมนึก 214 ถ. ลำพูน-สันป่าตอง โทร. 511740
เสน่หา ข้างโรงภาพยนตร์มินิเธียเตอร์ ต. ในเมือง
เหมือนฝัน ถ. อ้อมเมืองลำพูน -ป่าซาง จ. ลำพูน
อำเภอลี้
สอางทิพย์ ตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอลี้ โทร. 511880
อำเภอบ้านโฮ่ง
ครัวลุงศิลป์ ตั้งอยู่ที่สามแยกม่วงโตน
สระแก้ว ตั้งอยู่บ้าน ห้วยกาน
อำเภอป่าซาง
ฝ้ายคำ ถ.ป่าซาง-ลี้ (นครเจดีย์) ต. มะกอก
สวนใหม่ 98/5 สามแยกสะปุ๋ง ลำพูน-ป่าซาง ต.ม่วงน้อย โทร.521685
โอชิน สามแยก สะปุ๋ง ถ.ลำพูน-ลี้
อำเภอแม่ทา
ครัวพญาญอง 212 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ทาสบเส้า โทร.549079 โทรสาร 338815