ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร มหาสารคาม
(รหัสทางไกล 043)

 อำเภอเมือง
 ร้านอาหารมารินทร์ 1110/20 ถนนแจ้งสนิท โทร. 711396
 เสริมไทย ถนนริมคลองสมถวิล โทร. 711217,711051
 สวนอาหารแผ่นดินทอง 1632/2 ถนนเจริญราชเดช โทร. 711120
 ร้านอาหารแจ่วฮ้อน ถนนมหาสารคาม-กันทรวิชัย
 สวนอาหารนิศราวรรณรีสอร์ท ถนนมหาสารคาม-โกสุมพิสัย โทร.721084
 ร้านบัวแก้ว ถนนนครสวรรค์ โทร.721066
 สวนอาหารเรือนทิพย์ ถนนชลประทาน โทร.711212
 สวนอาหารบ้านสวน ถนนมหาสารคาม-โกสุมพิสัย
 ปูแป้ง ในสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ถนนมหาสารคาม - โกสุมพิสัย
ที่พักแนะนำ