ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, นครราชสีมา

(รหัสทางไกล 044)

 อาหารไทย
ครัวคุณย่า 1113 ถ.เดชอุดม โทร. 274499
ซี แอนด์ ซี 86/1 ถ.สืบศิริ โทร. 258100-2
ไทยโภชนา 3051-2 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ โทร. 242280
ลานลูกไม้ 309 ซ.กิ่งสวายเรียง ถ.มุขมนตรี โทร. 253281
   
 อาหารจีน
เจ้าสัว ในโรงแรมอาร์.ซี.เอ็น ถ.มุขมนตรี โทร. 255561
ดิ เอ็มเพรส ในโรงแรมรอยัลปริ้นเซส ถ.สุรนารายณ์ โทร. 256629-35
ดิ อิมเพอเรอ ในโรงแรมสีมาธานี ถ.มิตรภาพ โทร. 213100
เดอะ เลเจ้นด ในโรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์ ถ.มิตรภาพ โทร. 261277
   
 อาหารไทย-จีน
กุ้งหลวง 105/9-10 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ โทร. 252564
จุฑามาศ 179 ซ.ปาริชาติ ถ.มิตรภาพ โทร.211439
โภคภัณฑ์ 98-102 ถ.อัษฎางค์ โทร. 242568
เล่าเชื้อเลิศรส 105/3-4 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ โทร. 246679
เสียว เสี้ยว 77 ถ.บัวรอง โทร. 243180 , 242863
สวนมะยม 335-339 ถ.โพธิ์กลาง โทร. 244802
สวนลำใย ซ.ปาริชาติ ถ.มิตรภาพ โทร. 246926
สวนสามหญิง หลังวัดบ้านเดื่อ ถ.มิตรภาพ โทร. 395491-2
   
 อาหารยุโรป
ออลอเมริกันกริลล์ 67/2 ถ.เดชอุดม โทร. 256403
อังเคิล ถ.สืบศิริ
   
 อาหารไทย-จีน-ยุโรป
คลาสสิคสเต็ก 3091 ถ.สืบศิริ โทร. 215232
ดอกส้ม 130 ถ.ชุมพล โทร.252020
ดับเบิ้ลทรี ในโรงแรมราชพฤกษ์ ถ.มิตรภาพ โทร. 261277
ต้นส้ม 125-129 ถ.วัชรสฤษดิ์ โทร. 252275
เท็กซัส ซาลูน แอนด์ สเต็กเฮาส์ 157/2-4 ถ.มิตรภาพ โทร. 312528
ในเรือน ในโรงแรมสีมาธานี ถ.มิตรภาพ โทร. 213100
บ้านแก้ว 105/17-19 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ โทร. 258664
ลิสา 95/1-4 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ โทร. 242279
สวนผัก 540 ถ.ชุมพล โทร. 255877-8
   
 อาหารพื้นเมืองอีสาน
ไก่ย่างวัดป่าสาละวัน ถ.สืบศิริ หลังวัดป่าสาละวัน โทร. 259592
ราชาส้มตำ ถ.สุรนารี
สวนสิน ถ.วัชรสฤษดิ์ โทร. 243636
สำราญลาภ ถ.วัชรสฤษดิ์ โทร. 241472
สืบศิริ ถ.สืบศิริ โทร. 253889
ที่พักแนะนำ