ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, ปัตตานี
 (รหัสทางไกล 073)

กรกนก 94-96 ถนนหนองจิก อำเภอเมือง โทร. 332604 อาหารไทย
โกเส่ง 37-39 ถนนโรงเหล้า สาย ข อำเภอเมือง โทร. 331109 อาหารไทย
ปั้นทอง 37/11 ถนนกะลาพอ อำเภอเมือง อาหารไทย
ปัตตานีสปอร์ตคลับ 99/9 ถนนหนองจิก อำเภอเมือง โทร. 336090-6 อาหารไทย
ริเวอร์ ถนนโรงอ่าง อำเภอเมือง โทร. 313091 โทร. 331308 อาหารไทย
ลอนดอน ถนนยะรัง อำเภอเมือง โทร. 349697 อาหารไทย-จีน
สวนอาหารเรือนแพ ถนนวัฒนธรรม อำเภอเมือง โทร. 333734 อาหารไทย