ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, ประจวบคีรีขันธ์
 (รหัสทางไกล 032 )

 อำเภอหัวหิน
โกทิ ถนนเพชรเกษม โทร. 511252
ควงเซ้ง ถนนเพชรเกษม โทร. 512088
เจริญโภชนา ถนนนเรศดำริห์ โทร. 512168
ชาวเล ถนนนเรศดำริห์ โทร. 513436
ทัพพีแก้ว ถนนแนบเคหาสน์ โทร. 512210
บ้านลูกสาว ถนนเพชรเกษม โทร. 512366
มีกรุณา ถนนนเรศดำริห์ ติดสะพานปลา โทร. 511932
สายลม ในโรงแรมสายลม ถนนเพชรเกษม โทร. 511890-1
แสงไทย ถนนนเรศดำริห์ โทร. 512144
ไฮ้เปียง ถนนเพชรเกษม โทร. 511072

 

 อำเภอปราณบุรี

 

ตาลคู่ ใกล้กับสำนักงาน รพช. ปราณบุรี โทร. 01-212-4441
ระเบียงบัว ถนนเพชรเกษม ทางเข้าเขื่อนปราณบุรี โทร. 621555

 

 อำเภอเมือง

 

เฉี่ยวโอชา 88/1 ถนนพิทักษ์ชาติ โทร. 611118
ทรายทอง ถนนสู้ศึก โทร. 611293
ประมง 3 ถนนก้องเกียรติ ตรงท่าเทียบเรือประมง โทร. 611168
ปานโภชนา 84/2-3 ถนนสละชีพ โทร. 611195
พลรักษ์ ถนนสู้ศึก โทร. 601909
เพลินสมุทร ถนนสู้ศึก โทร. 601866, 611615
เพื่อนคุณ ถนนสู้ศึก โทร. 601969
รับลม ถนนสู้ศึก โทร. 601677