ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, ราชบุรี
 (รหัสทางไกล 032)

อำเภอเมือง
โกเชี้ยง ถนนท้าวอู่ทอง
กันเอง ถนนมนตรีสุรียวงศ์
ครัวหลวงรีสอร์ท ริมถนนเพชรเกษม
จันทร์เพ็ญ 3 ถนนนิยมทัศนา โทร. 337138
ไทยแสง 1 ถนนนิยมทัศนา โทร. 337102, 315833
ไทยราชบุรี ถนนคฑาธร
เนื้อต้มบ้านสิงห์ ถนนคฑาธร
เนื้อลวกบางเลน ถนนเพชรเกษม
บอสซี่ ถนนคฑาธร โทร 338037
บ้านคุณหญิง ถนนสมบูรณ์กุล
เป็ดย่างน้ำผึ้ง ถนนแม้นรำลึก โทร. 338740, 314633
รื่นรส ถนนอัมรินทร์ โทร. 337118
เรือนแพ เชิงสะพานศิริลักษณ์ ถนนเพชรเกษม โทร. 321877
แพแม่น้ำ ถนนเพชรเกษม
แพกุ้ง 300/1 ถนนมนตรีสุรียวงศ์ ซอย 13 โทร. 318348
สายฝน ถนนมนตรีสุริยวงศ์ โทร. 337079
สุโภชนาคาร 209/211 ถนนอัมรินทร์ โทร. 337065
ฮอดข้าวมันไก่ ถนนไกรเพชร โทร 01-406-8765
อำเภอบ้านโป่ง
เดือนล้อม สเต็คเฮาส์ บริการสเต็ค อาหารไทย อาหารป่า โทร 364111
(อยู่ด้านหน้าเดือนล้อม รีสอร์ท)
ค่ายหลวงพล่าซ่า ถนนแสงชูโต โทร 221693
บ้านโป่งโบวล์ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา โทร. 211396
แพริมน้ำ ถนนริมน้ำ
อำเภอดำเนินสะดวก
ก๋วยเตี๋ยวชาวสวน ใกล้โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โทร. 254105
ขวัญดำเนิน 33 หมู่ 9 ถนนสายแม่กลอง-ดำเนินสะดวก โทรง 2554480
อำเภอบ้านบึง
ลมโชย ถนนราชบุรี-จอมบึง ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอจอมบึงประมาณ 5 กม. โทร. 261009
อำเภอสวนผึ้ง
เจ๊พยอม ถนนบางแพ-โพหัก
บ้านเรือนแก้ว ถนนบางแพ-ดำเนิน โทร 01-2114713
ภโวทัย อยู่ในพิพิธภัณฑ์ภโวทัย โทร 221189, 395192, (01) 486-9804