ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, สตูล

เซ่งง่วนเชียง 57 ถนนบุรีวานิช โทร 711023
ซูฮาน่า 16/7 ถนนบุรีวานิช โทร 711232
ธาม 43/1-2 ถนนสตูลธานี โทร 712286
น้ำทิพย์คอฟฟี่ช้อฟ 77 ซอย 2 ถนนสมันตประดิษฐ์ โทร 711622
พิมาน (ในโรงแรมวังใหม่) 43 ถนนสตูลธานี โทร 711607-8
แสงเทียน 22ถนนคูหาประเวศน์ โทร 711325
เรือนทองคาเฟ่ 176 ถนนเรืองฤทธิ์จรูญ โทร 721868
บ้านสวน 47/3 ถนนสตูลธานี โทร 732099